Στεγανοποίηση σε Πισίνα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Η στεγανοποίηση  του σκυροδέματος γίνεται από την εσωτερική όψη της πισίνας με στεγανωτικά τσιμεντοειδούς βάσεως υλικά, κατά προτίμηση κρυσταλλικής δομής και βαθιάς διείσδυσης.  Η στεγανοποίηση αυτή αποτελεί μία φραγή για διαρροή των νερών της πισίνας, αλλά ταυτόχρονα και για την εισροή υπογείων υδάτων προς την πισίνα.

Τα υλικά αυτά, εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να είναι ελαστικά. Ως γνωστόν τα ελαστικά τσιμεντοειδούς βάσεως στεγανωτικά κονιάματα είναι  ανθεκτικά μόνο στις θετικές πιέσεις νερού και όχι στις αρνητικές. Επομένως, δεν θα μπορούσαν να εμποδίσουν την εισροή των υπογείων υδάτων.

Σημεία προσοχής αποτελούν τα εξής:

  • Τα τοιχία της πισίνας να μην υπερβαίνουν το καθορισμένο μήκος, χωρίς την πρόβλεψη αρμού διαστολής αφού η επόμενη στρώση, η επιπεδωτική τσιμεντοκονία, δεν είναι το ίδιο ελαστική με την υποκείμενη της (το ελαστικό τσιμεντοειδές στεγανωτικό) και συνήθως ρηγματώνει.
  • Το σημείο αλλαγής κλίσης της πισίνας δηλαδή το σημείο στο οποίο η πισίνα ξεκινάει να βαθαίνει απότομα. Αποτελεί ευπαθές σημείο και πρέπει να ερευνάται από στατικό μηχανικό κατά τη φάση της μελέτης εξαιτίας της απότομής και ανομοιόμορφης παραλαβής φορτίου που παραλαμβάνει το βαθύτερο τμήμα της πισίνας σε σχέση με το υπερυψωμένο τμήμα της. Στο σημείο αυτό συνήθως παρατηρείται διαφορική καθίζηση και άρα αστοχία της στρώσης στεγάνωσης.

Δείτε τα έργα μας

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΩΝ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ

Η βαφή με εποξειδικές βαφές αποτελεί την επιλογή με το χαμηλότερο κόστος (σε σχέση με τις προηγούμενες λύσεις). Η λύση όμως αυτή απαιτεί περισσότερο συχνή φροντίδα συντήρησης και προϋποθέτει το υπόστρωμα να είναι λείο, χωρίς ανωμαλίες, δίχως υγρασία.

Δείτε κι άλλα έργα μας

  • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ